YZQ-1
YZQ-2
YZQ-2

biz hakda

WechatIMG8

näme edýäris

Szechuan Skylark Chemical Co., Ltd. 21 ýyl bäri gündelik himiýa pudagy bilen meşgullanýar.2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 100+ işgäri bilen ýyllyk satuw mukdary 11,13 million ABŞ dollaryna ýetdi we Hytaýyň 14 okuw mekdebi bilen hyzmatdaşlyk edildi.Giňişleýin güýç Hytaýyň günorta-günbataryndaky pudakda öňdebaryjy kompaniýa öwrüldi.
Bu aralykda, üpjünçilik zynjyryny 2016-njy ýyldan bäri birleşdirdik we çig mal bahasynyň üýtgemeginiň hyzmatdaşlarymyzyň iş meýilnamasyna täsir etmezligini üpjün etmek üçin Sinopec we Sinochem ýaly ägirt uly kompaniýalar bilen çig mal üpjünçiligi hyzmatdaşlygyna gol çekdik.Mundan başga-da, üpjünçilik zynjyrynyň ajaýyp birleşmegini üpjün etmek we global bäsdeşligi kanagatlandyrmak üçin uly PET & PE çüýşelerini öndürýän zawod gurduk.

has köp >>

önüm

has köp >>
Häzir SORAG

MUGT MESELE alyň

Bellenmek üçin şatYuz wagty“Whatsapp” tarapyndan

Önümler ýa-da bahalar barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 12 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAG
 • The company introduces a large number of staff, sales, talents, and is responsible for customers.

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly işgärleri, satuwlary, zehinleri hödürleýär we müşderiler üçin jogapkärdir.

 • The flexible R & D mechanism can satisfy the highest and specific requirements of customers.

  Gözleg we gözleg

  Çeýe R&D mehanizmi müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • The most updated technology with the philosophy of environmentally-friendly.

  TEHNOLOGI .A

  Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

amaly

 • Process Scale 8.4W / T.

  Amal terezisi

 • Production Experience 21Y

  Önümçilik tejribesi

 • Partners 480+

  Hyzmatdaşlar

 • Product Quantity 110+

  Önümiň mukdary

 • Annual Sales 11.13 m

  Ualyllyk satuw

habarlar

Haýwanlary arassalamak we ideg önümi baradaky pelsepämiz

Söhbetdeşlikde Skylark Chemical-yň satuw menejeri: “2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlap ....

Gündelik himiýa önümleri pudagynyň ýagdaýy we ösüş ugry

Häzirki ýagdaýdan çen tutsaň, az uglerod ýuwujy kompaniýalar üçin durnukly ösüşi gazanmagyň ýeke-täk usuly bolar we pes uglerodly ykdysadyýete geçiş dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde esasy tendensiýa öwrüldi.Halkara derejede, 1980-nji ýylyň başynda ...
has köp >>

Skylark Chemical-yň önümlerinde ferment taýýarlanyşynyň giň ulanylyşy

Dünýädäki kärhanalar we sarp edijiler tarapyndan daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäniň artmagy sebäpli, ekologiki taýdan täsirli katalizator bolup, ýokary netijelilik, howpsuz ulanmak we ekologiki daşky gurşawy goramak aýratynlyklaryna eýe bolan ferment taýýarlyklary, ...
has köp >>