YZQ-1
banner
banner

biz hakda

关于 我们

näme edýäris

Hytaý ýaşyl arassalaýjy himiki önümleriň lideri

Ilkinji maksady hökmünde önümi yzarlaýan zawoddan daşky gurşawy goramak, netijelilik we ýokary hilli gözleg we ösüş düşünjelerini yzarlaýan öndürijä öwrülýäris.Geljekde her bir ýokary baha markasynyň bolmaly esasy düşünjesidigine ynanýarys.
Skylark Cleaning Chemical, şeýle hem bazardaky dürli ýaşyl materiallary amaly taýdan ulanmagyň mümkinçiligini gözlemek we dört önüm kategoriýasynda öz markalarymyzy döretmek üçin global ýaşyl material kompaniýalary bilen işjeň işlemek üçin ýene bir täze gözleg toparyny döretdi.Maşgala kir ýuwmak, Söwda kir ýuwmak, Öý hojalygyny arassalamakweHaýwanlary arassalamak we ideg etmekglobal hyzmatdaşlara aşakdaky goldawy bermek:
Marka paýlaýjy agent, önümleriň lomaý üpjünçiligi, elektron söwda bir bölek eltip bermek,markany gaýtadan işlemek (OEM & ODM), täze önümiň bilelikdäki ösüşi.

Işewürlikde üstünlik gazanmak ugrunda iň güýçli hyzmatdaşyňyz bolarys!

has köp >>

HYZMAT HYZMATDAŞY

önüm

has köp >>
SORAG

MUGT MESELE alyň

Önümler ýa-da bahalar barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 12 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAG
 • Kompaniýa köp sanly işgär, satuw, zehin bilen tanyşdyrýar we müşderiler üçin jogapkärdir.

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly işgär, satuw, zehin bilen tanyşdyrýar we müşderiler üçin jogapkärdir.

 • Çeýe gözleg mehanizmi müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

  Gözleg we gözleg

  Çeýe gözleg mehanizmi müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

  TEHNOLOGI .A

  Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

 • Amal terezisi 8.4W / T.

  Amal terezisi

 • Önümçilik tejribesi 23Y

  Önümçilik tejribesi

 • Hyzmatdaşlar 500+

  Hyzmatdaşlar

 • Önümiň mukdary 120+

  Önümiň mukdary

habarlar

Haýwanlary arassalamak we ideg önümi baradaky pelsepämiz

Söhbetdeşlikde Skylark Chemical-yň satuw müdiri: “2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlap ....

Skylark Arassalaýyş Himiniň ajaýyp üstünlikleri.2023-nji ýylda TEXCARE

2023 Hytaý kir ýuwmak sergisi 25-27-nji sentýabrda Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezinde üstünlikli geçirildi, sebäbi Aziýanyň esasy iş we aragatnaşyk platformasy bu pudakdan soňky üç ýyllyk epidemiýada içerki we daşary ýurt kir ýuwýan pudagyň adamlarydyr ...
has köp >>

Iň täsirli, ekologiýa taýdan arassa we subut edilen täjirçilik kir ýuwmak programmasy!

Häzirki wagtda “Skylark Chemical”, Hytaýda 6 million ABŞ dollaryndan gowrak maýa goýum we 300,000-1,8 million ABŞ dollary maýa goýumlary bilen ýüzlerçe merkezleşdirilen täjirçilik kir ýuwujy kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk etdi.Häzirki wagtda ...
has köp >>